Van Visie naar Daadkracht

Een internationaal bedrijf voor medische hulpmiddelen wil dat alle medewerkers naast

#vuurlopen #vuurloop #teambuilding
#vuurlopen #vuurloop #teambuilding

het meedenken, discussiëren en luisteren over de nieuwe visie, ook leren om deze visie in de praktijk uit te dragen in hun dagelijkse gedrag.

We hebben hun visie en hun Why vertaald naar de mindset en het gedrag van teamleden, die essentieel zijn voor hun succes.

“Hoe ga je anders denken, durven en vooral doen om je gewaagde toekomst samen te creëren?”

Van visie naar dagelijks gedrag
Een andere visie vergt meer dan het huidige gedrag. Wat ga je daarom loslaten; waar ga je mee stoppen? En wat ga je anders, meer of juiste minder doen?
De deelnemers leerden zichzelf tijdens het vuurlopen coachen om deze omslag te maken in hun Denken, Durven en Doen.

We hebben korte theoretische inleidingen en zelfreflectie afgewisseld met grensverleggende oefeningen. Zoals planken doorbreken, de trust fall, een ijzeren stang met zijn tweeën buigen en een pijl doorbreken. Hierdoor vertalen zij de theorie in de praktijk.
Tegelijkertijd versterken zij hun focus en moed om moeiteloos over een pad van hete kolen te lopen. Deelnemers leren in de workshop vuurlopen hoe zij door een switch in hun mindset, hun twijfels en onzekerheden omzetten in moed en actie.

vuurloop: succeservaring
Hun succeservaring met het vuurlopen, geeft hen dat beetje extra energie om hun beperkende gewoontes en ingesleten overtuigingen los te laten en een nieuwe mindset te creëren om hun uitdagingen in de praktijk te overwinnen. Met de vuurloop versterken zij hun mindset en het gedrag dat cruciaal is om hun visie te realiseren.